Destriksyon Kochon Kreyòl: Caritas Eseye Ranplase Kochon Kreyòl, novanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Reportage cochons créole/caritas Nov 86, 4ème partie

DESKRIPSYON

Repòtaj sou eliminasyon kochon kreyòl nan komansman ane 1980 yo (akòz kominote entènasyonal la te pè lapès kochon) atravè Pwogram Eliminasyon Lapès Pòsin Afrikenn ak Devlopman Elvaj Kochon (PEPPADEP), ak tout move konsekans pwogram nan te genyen pou peyizan ayisyen yo.  Lè sa a kochon yo sete labank pou fanmi peyizan yo. Preymè efò yo te fè pou ranplase kochon kreyòl yo avèk gwo kochon endistriyèl soti an Amerik di Nò (sa yo te konn rele “kochon ras amelyore”) te yon dezas, paske kochon blan yo te maladapte nan anviwònman an, epi peyizan yo pat gen mwayen pou okipe yo. Aprè sa, ONG katolik ki rele Caritas te eseye ranplase kochon kreyòl la avèk lòt kochon ki sanble avèk yo ki sot an Jamayik. 

One Comment

  1. Yon sitasyon Jean-Marie Vincent nan entèvyou sa a: ‘Se posibilite pou 350 000 ti peyizan, ti pwopriyetè tè ki malere kontinye fè yon elevaj ki te tout sous lavi yo nan peyi a. Nan sans sa a, gen moun ki di se yon pozisyon politik, se yon pozisyon politik nan mezi ke nou panse ke pozisyon pou legliz la pran se pozisyon an favè lamajorite anfen moun ki pi pòv yo paske se sa lopsyon legliz la, se fè yon opsyon preferansyèl kòm nou di an franse pou siyo ki pi pòv yo.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *