Editoryal: Dechouke Boukman, 21 mas 1998

Nan editoryal sa a, Jean Dominique repwoche misyonè ameriken ki vin nan Ayiti pou preche levanjil ak “dechouke Boukman”  — pale Boukman mal, di ke seremoni Bwa Kayiman se te yon akò avèk Satan.  Daprè Dominique, lè misyonè sa yo eseye detwi repitsayon Boukman, se pa sèlman relijyon vodou yap kritike — se kòmsi se desann yap desann lejitimite Revolisyon Ayisyen an menm.

Dominique lonje dwèt sou lefèt ke entolerans ak pèsekisyon sa a egziste an Ayiti depi lontan, sitou nan lane 1940 yo, lè Legliz Katolik  te lanse yon gwo “kanpay anti-sipèstisyon.” Yo te kraze perestil, fòse vodouyizan renonse ak rejte relijyon an.

Menm entolerans sa a egziste pami evanjil meriken jis jounen jodiya.  Pa egzamp, nan janvye 2010, yon evanjil meriken ki rele Pat Robertson di tranblemantè a te fèt paske ayisyen te fè yon “akò avèk Satan” pou libere tèt yo anba lesklavaj franse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *