Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994, 10 jiyè 1995

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994, 10/8/1995 (1)

Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994 (2)

DESKRIPSYON

Gilles Danroc, yon prèt belj, ekriven, ak militan dwa moun, te responsab Komisyon Jistis ak Lape, branch dwa moun nan Legliz Katolik an Ayiti, an 1995. Nan Dossier répression au quotidien en Haiti, ki Danroc ekri avèk Daniel Roussière, gen yon analiz sou sitiyasyon represyon nan lavi moun toulejou kont popilasyon sivil la anba rejim militè Cédras ant 1991 ak 1994, sitou sou represyon de peyizan nan Latibonit/Gonayiv, sou eta de dwa, libète, jistis, rekonsilyasyon, ak lavi moun ki pi pòv yo. Danroc di sosyete ayisyen an striktire sou represyon ak laperèz menm ak tout silans ak bliye ki vin aprè.  Pou li, rekonsilyasyon ka posib sèlman si sosyete a chèche verite ak jistis. Entèvyou Jean Dominique.

“Rekonsilyason, daprè mwen menm, se lè yon sosyete gentan fè verite e ta renmen fè jistis…Yon pèp ki pa gen memwa, yo pa pèp menm. Donk si Ayiti vle gen yon avni, fò l gen yon memwa ki byen chapante, byen solid, byen klè, byen liminèz.” – Gilles Danroc

***

“Rekonsilyasyon pa ka fèt san lalwa. Lalwa — la konstitisyon — li pi wò pase pouvwa. Se pa pouvwa ki fè lalwa, se lalwa ki fè pouvwa.” — Gilles Danroc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *