Face à l’Opinion: Joseph “Ti Jò” Georges ak Sony Estéus sou Radyo Kominotè, 21 jiyè 1999

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Joseph Georges ak Sony Esteus sou Radyo Kominotè, 21 jiyè 1999 (1)

Face à l’Opinion: Joseph Georges ak Sony Esteus sou Radyo Kominotè, 21 jiyè 1999 (2)

DESKRIPSYON

Nan komansman ane 1990 yo – aprè Duvalier fin tonbe, e jis avan ak pandan ane koudeta yo – yon ventèn stasyon radyo kominotè pouse menm jan yon bann òganizasyon de baz parèt nan tout peyi a. Joseph “Ti Jò” Georges ak Sony Estéus, chèf Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) pale sou wòl radyo kominotè nan seksyon riral yo kòm yon zouti pou enklizyon sosyal, pwomosyon kilti ayisyen, demokrasi ak devlopman patisipatif, kominikasyon, edikasyon ak fòmasyon, ak vwa peyizan ak pòv yo. Entèvyou Jean Dominique.

“Yon nan bagay ke politik kiltirèl nasyonal la fè se fè peyizan rayi tèt li, fè l gen konplèks ke li pa gen valè, li pa gen kilti. E yon nan mwayen menm pou fè kalite patisipasyon an valab se fè peyizan konnen, konprann, santi ke li gen valè, men li gen anpil bagay pou l di.” – Joseph “Ti Jò” Georges

***

2 mas 2014: Chapo ba Sony Estéus, ki mouri sibitman 1 mas.  Sony Estéus te yon manm fondatè SAKS, epi li vin direktè SAKS nan 2000.  Li te yon jounalis angaje ak yon vrè militan pou lang kreyòl la.  Ayiti pèdi yon gwo mak moun.  Onè, respè, Sony!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *