Face à l’Opinion: Magalie Marcelin ak Marie-Laurence Jocelyn Lassègue sou Vyolans sou Fanm, 19 novanm 1997

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje:
Face à l’Opinion: Magalie Marcelin ak Marie-Laurence Jocelyn Lassègue sou Vyolans kont Fanm 19/11/1997 (1)

Face à l’Opinion: Magalie Marcelin ak Marie-Laurence Jocelyn Lassègue sou Vyolans kont Fanm 19/11/1997 (2)

DESKRIPSYON

Militan feminis Magalie Marcelin (fondatris Kay Fanm, yon òganizasyon dwa fanm ak sant ebèjman, ki mouri nan tranblemantè 12 janvyè 2010) ak Marie-Laurence Jocelyn Lassègue (ansyen Minis Kondisyon Feminin ak Dwa Fanm ak ansyen Minis Kilti)  pale de vyolans sou fanm. Yo eksplike ke vyolans sou fanm se pa sèlman kadejak ak vyolans fizik: se yon bagay ki sistèmatik, ki gen rapò ak jan gason yo leve nan sosyete a, rapò pouvwa, ak strikti sistèm jistis ak tribinal an Ayiti. Yo pale de ki refòm dwe fèt nan tribinal pou fanm viktim ka jwenn jistis; yo di fanm pap pe bouch yo ankò paske baboukèt la gentan tonbe. Entèvyou Jean Dominique.

“Gen yon banalizasyon, e banalizasyon se pa yon bagay ki banal, Jean. Nan ki sans li pa banal, se nan sans ke se zouti sa ki la pou kenbe sistèm nan.” – Magalie Marcelin

***

“Wi, se yon kesyon pouvwa. Lè nou di se yon kesyon pouvwa, sa vle di ki moun ki gen pouvwa pou pran desizyon, ki moun ki gen pouvwa satisfe volonte l jan li pi pito, ki moun ki gen pouvwa fè respecte otorite l sou yon lòt.” – Magalie Marcelin

***

“Lè nap pale de vyolans sou fanm, tribinal kont vyolans sou fanm, se yon tribinal ki la pou chape fanm yo, epi pou fè chape gason yo tou, nan sans ki yo pral vin pi moun.” – Magalie Marcelin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *