Inondasyon anba lavil Pòtoprens, Pon Wouj, Site Solèy, 11 jiyè 1987

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Inondasyon anba lavil Pòtoprens, Pon Wouj, Site Solèy, 11 jiyè 1987

DESKRIPSYON

Inondasyon Anba Lavil Pòtoprens/Pon Wouj 11 jiyè 1987. Temwanyaj inondasyon sevè nan Site Solèy ak lavil Pòtoprens. Gen kay ak magazen ki detwi. Moun ap denonse leta ki pap pran responsabilite l. Pa gen kouran ak sèvis leta nan katyè popilè yo. Moun ap di yo viv pi mal pase bèt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *