Jean Rabel – Pè Jean Rénald Clérismé, Nicol Poitevien, ak Jean-Michel Richardson, 30 jiyè 1987

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Download: Jean Rabel – Pè Jean Rénald Clérismé, Nicol Poitivien, ak yon moun enkoni kap defann grandon yo

DESKRIPSYON

Pati 1 (0:00 to 3:51): Pè Jean Rénald Clérismé fè yon apèl prese bay Radio Haïti-Inter sou perèz manm gwoupman Tèt Ansanm ap sibi nan zòn Beauchamp, touprè Jean Rabel. Peyizan yo pè dòmi lakay yo, paske gen moun kap vin lakay yo pou yo menase yo. Gen agresè ak inifòm sou yo toupatou, kap chèche manm Tèt Ansanm pou yo menase yo. Agresè yo entèdi Tèt Ansanm ak Caritas rasanble, yap piyaje pwopriyete peyizan yo, yo boule kay yon agwonòm ki konn travay ak Tèt Ansanm epi yo di yo pral boule kay peyizan ankò. Père Clérismé site non 4 agresè prensipal yo. Li di sa k pi mal se ke se lame dAyiti ki voye yo fè sa.

Pati 2 (3:55-8:54) Entèvyou ak Nicol Poitevien, yon nan gwo grandon Jean Rabel yo. Yo di li se yon nan grandon ki responsab vyolans sa a. Poitivien di se pa konsa li ye – okontrè, se manm Tèt Ansanm, sitou Pè Jean-Marie Vincent, ki responsab vyolans lan, se pa li menm ak lòt grandon yo ki responsab. “Non ‘gwoupman’ an se yon bèl non, men sa yap fè a pa bèl.” Poitivien di Pè Jean-Marie se yon kominis li ye, e lap manipile “pòdyab abitan yo.”

Pati 3 (8:56-15:00): Yon moun kap defann grandon yo (Poitevien, Lucas, ak Richardson). Li di ekip misyonè Pè Jean-Marie Vincent ap òganize peyizan Tèt Ansanm pou yal dechouke moun, boule kay, ak fè vyolans sou lòt peyizan. Li ta renmen fè yon konferans laprès pou li ka prezante tout prèv li genyen. Li di pou chak dis peyizan ki manm gwoupman Tèt Ansanm, lap montre w dis peyizan ki viktim gwoupman Tèt Ansanm. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *