Kontèks istorik ak politik refijye ayisyen nan Bahamas, 19 septanm 1980

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Kontèks istorik ak politik refijye ayisyen nan Bahamas, 19/9/1980

DESKRIPSYON

An septanm 1980, bato ki rele Lady Moore te voye tounen 161 imigran ilegal ayisyen ki sot nan Bahamas. Se te 4yèm ekspedisyon bato a, li voye tounen plis ke 600 ayisyen an Ayiti. Michèle Montas bay yon istwa brèf sou kondisyon ak migrasyon ayisyen nan Bahamas. Nan ane 1950 ak 1960, konpayi miltinasyonal ameriken te chèche ayisyen kòm travayè bon mache pou bati enfrastrikti touristik nan Bahamas. Nan dekad swivan yo, te gen plis ayisyen ki vin nan Bahamas; popilasyon an ogmante vit, sitou moun ki sot nan nòdwès Ayiti. An 1963, te gen petèt 10.000 ayisyen ki tap viv nan Bahamas, An 1972, gouvènman Bahamas ak Haiti te fè yon akò ki te presize yon setèn nimewo ayisyen ki te ka rantre nan Bahamas kòm travayè sezonye. An 1980, lè repòtaj sa a te fèt, te gen apeprè 40.000 ayisyen ki tap viv ilegalman nan Bahamas. Relasyon ak de peyi yo vin difisil. Bahamas plede di li pa gen resous pou tout ayisyen sa yo, kap travay nan konstriksyon, nan agrikilti, osinon kay moun. Pandansetan, kòb travayè sa yo ap voye bay fanmi yo an Ayiti vin esansyèl pou sa yo ki toujou rete an Ayiti, epi ekonomi Bahamas la depan sou mandèv ayisyen lap eksplwate. Yon nèg ayisyen ki tap travay nan Bahamas men ki te retounen an Ayiti an 1978 pale sou diskriminasyon ayisyen ap afwonte nan Bahamas. Travayè ayisyen, ni sa ki gen viza ni sa ki pa gen viza, pa touche menm kòb ak travayè baameyen. Travayè baameyen yo pè, yo di ayisyen ap pran tout djòb nan men yo. Gouvènman Bahamas la gen yon objektif retounen mil ayisyen ilegal chak ane. Malgrè detansyon ak depòtasyon, ayisyen kontinye ap kouri al chèche lavi lòt bò dlo, an Miyami ak nan Bahamas. Genyen ki rive nan achipèl Bahamas osinon an Biscayne Bay. Gen ladan se Gad Kòt ameriken ki pran yo anvan yo rive. Gen ladan se nwaye yo nwaye. (Se Michèle Montas ki fè repòtaj la.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *