Lagè Diri, Latibonit: Entèvyou ak Prefè ak Komisè Gonayiv, 2 desanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Conflit Estère/ Artibonite Interview, Préfet, Commissaire

DESKRIPSYON

Entèvyou avèk prefe arondisman Gonayiv la, sou konfli ant moun Gonayiv ak moun Lestè. Depi twa mwa, diri Miyami kap rive nan pò Gonayiv ap fè moun Lestè pa ka vann diri Latibonit ankò. Moun Lestè move, yo nan chomaj – se poutèt yap bloke kamyon sot Gonayiv kap pote diri Miyami epi yap jete diri Miyami a. Yo di diri Miyami se kontrebann li ye. Moun Gonayiv prann vanjans; yap bloke kamyon sot Lestè kap pòte diri Latibonit al nan nò peyi a. Sitiyasyon an vin pi vyolan – gen gwoup moun sot Gonayiv kap monte pou fè dezòd nan Lestè. Yo boule kay ak komès, fè piyaj. Gen yon nèg ki mouri. Aprè sa gen anpil vyolans ki fèt sou moun Latibonit kap viv nan vil Gonayiv, tankou piyaj, kraze kay, ak kadejak sou fanm. Jounalis la mande prefè a si li te gentan konnen si moun Gonayiv yo tap monte Lestè al fè dezòd. Li reponn se yon grenn moun li ye, li pa kapab gen kontwòl tout bagay.

Entèvyou avek komisè. Jounalis la mande poukisa komisè a te retire manda darè kont agresè Gonayiv yo. 2 desanm 1986 komisè a te bay yon manda darè pou plizyè nèg (Jean Tatoune ladan yo) pou piyaj, vòl ame, kadejak, boule kay, ak asasina, men aprè sa komisè a retire manda a. Komisè a di te gen moun anonim ki tap menase l. Li te mande ranfòsman men yo pat bay li. Li di se pa lage yo lap agresè yo; li di lap tann nouvo lòd.

Plis enfòmasyon sou Lagè Diri, Latibonit 1986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *