Face à l’Opinion: Agronòm Jean-Claude Delicé, Charles Suffrard, Anderson Charles sou Refòm Agrè, 10 janvye 2000

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Agronòm Jean-Claude Delicé, Charles Suffrard, Anderson Charles sou Refòm Agrè, 10 janvye 2000 (1)

Face à l’Opinion: Agronòm Jean-Claude Delicé, Charles Suffrard, Anderson Charles sou Refòm Agrè, 10 janvye 2000 (2)

DESKRIPSYON

Yon pwojè refòm agrè te derape sou gouvènman René Préval, ki t pòte lespwa anpil ti peyizan san tè, men pwoje a pat dire lontan. Aprè Siklon Jòj fin ravaje peyi a, leta a antreprann refòm sa: atribisyon tè, pwojè dragaj, drenaj, kanalizasyon, ak kredi pou ti peyizan. Men pwoje a te echwe an pati paske ti peyizan yo pat fè ODVA (Organisme de développement de la vallée de l’Artibonite) konfyans – yo di ODVA pa travay pou enterè ti peyizan e lap sèvi grandon pito – e paske te gen anpil pas pouki ak moun pa nan egzekisyon refòm nan. Nan entèvyou sa, yon nan plizyè Radyo Ayiti te fè sou pwoblèm tè nan peyi a, agwonòm Jean-Claude Delicé (direktè jeneral nan ODVA) ak 2 manm asosyasyon ti peyizan, Charles Suffrard ak Anderson Charles, pale sou objektif ak obstak refòm agrè nan vale Latibonit. Entèvyou Jean Dominique.

Face à l’Opinion: Anderson Charles, Jean Francois Germain, ak Anosthene Eliscar sou Mouvman Peyizan ak Politik Agrikòl an Ayiti, 17 janvye 1996

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Anderson Charles, Jean Francois Germain, ak Anosthene Eliscar sou Mouvman Peyizan ak Politik Agrikòl an Ayiti (1) Face à l’Opinion: Anderson Charles, Jean Francois Germain, ak Anosthene Eliscar sou Mouvman Peyizan ak Politik Agrikòl an Ayiti, 17/01/1996 (2)

DESKRIPSYON

Twa manm gwoupman peyizan, Anderson Charles, Jean François Germain, ak Anosthène Eliscar, pale sou politik agrikòl, sityasyon aktiyèl peyizan an Ayiti, ki rèv ak ki objektif yo genyen, ak ki resous ki disponib pou yo ka aktiyalize objektif sa yo. Yo pale an patikilyè sou pwoblèm kap konfwonte pwodiksyon nasyonal pandan pwodwi sot lòt bò dlo ap kraze ekonomi Ayiti a, gaspiyaj de resous, abi ak eksplwatasyon ti peyizan ap sibi anba grandon kap sezi tè ti peyizan yo, vyolans sou peyizan anba lame ak lapolis (PNH), ak wòl peyizanri nan demokrasi patisipatif sou Aristide. Entèvyou Jean Dominique.

“Si nou gen yon sektè prive ki vrèman sa ki nou ta rele patriyòt oubyen nasyonalis, epi yo kap travay avèk bagay sa yo, pemèt ke nou rale yon souf nan peyi a. Sa vle yo ap kreye yon plan nin nan sektè peyizan, ap kreye yon plan tou pou moun lavil, plis ke nap jwenn plis bagay pou nou manje lakay nou, e konsa nou pap depann de sa kap soti lòt bò dlo.”– Jean François Germain