Editoryal: Bon appétit, messieurs! 20 oktòb 1980

Telechaje: Bon appétit, messieurs! (1), Bon appétit, messieurs! (2)

Nan mwa novanm 1980, li te evidan ke rejim Jean-Claude Duvalier a tap frape opozisyon politik la, fèmen bouch laprès, epi redwi kèk libète frajil.  Libète sa yo — menm si yo te limite — te egziste paske jounalis endepandan ak militan dwa moun an Ayiti te lite pou yo soti 1977 rive 1980.  Nan epòk sa a, gouvènman Duvalier a te fè kèk konsesyon pa rapò ak dwa moun, paske gwo bayè lajan, sitou gouvènman meriken anba Prezidan Carter, mete presyon politik sou li.  Sepandan, Carter pèdi manda l nan novanm 1980;  Ronald Reagan genyen eleksyon an.  Daprè rejim Duvalier a, depi Reagan enstale nan Mezon Blanch, gouvènman ayisyen an pa ta oblije respekte dwa moun ankò.

Le Petit Samedi Soir, 17 oktòb 1980, sou arestasyon Konpè Filo. (Koleksyon Radio Haïti Inter)

Le Petit Samedi Soir, 17 oktòb 1980, sou arestasyon Konpè Filo. (Koleksyon Radio Haïti Inter)

Pandan kèk mwa anvan sa, medya endepandan an (tankou Radio Haïti, Le Petit Samedi Soir, ak lòt ti piblikasyon) tap fè repòtaj sou yon seri pwoblèm ki pat an favè rejim Duvalier a: opozisyon kont rejim nan ki tap ogmante, nouvo pati politik ak sendika, “bòtpipel” ki te chape Ayiti anba represyon ekonomik ak politik, soulèvman peyizan, koripsyon, dechè toksik, ak vyolasyon dwa moun.  Nan oktòb 1980, Le Nouveau Monde (jounal ofisyèl gouvènmantal) te pibliye yon editoryal kote yo di “le bal est fini.”  Rejim nan komanse pèsekite jounalis, arete yo, menase yo — defwa yo akize yo san rezon devan tribinal.

20 oktòb 1980, Jean Dominique te reponn ak evènman sa yo avèk yon editoryal pwofetik ki rele “Bon appétit, messieurs,” kote li prevwa sa k pral fèt si yo fèmen bouch laprès endepandan an Ayiti.

28 novanm 1980, apeprè yon mwa aprè emisyon editoryal la, rejim nan lanse yon gwo kanpay represyon kont laprès, pati politik, lidè sendika, ak militan dwa moun.  Yo arete plis ke yon douzèn jounalis Radio Haïti — gen ladan yo maspinen, epi yo egzile yo.  Estasyon an te fèmen, tout stidyo yo te kraze nèt.  Rès medya ayisyen a te rete bouch be jiska Duvalier tonbe nan 1986.

«Donc, messieurs les journalistes officiels, le pays est à vous seuls dorénavant.  Et tout sera beau, tout sera paisible, tout sera idyllique, tout sera rose et merveilleux.  Cependant les Haïtiens risquent un beau matin de se réveiller avec une odeur épouvantable, insupportable, une odeur nauséabonde, putride!  Tout surpris, on se bouchonne la narine, on se demandera, «mais que s’est-il passé?»  Comme la presse officielle ne le leur dira pas, ils iront chercher par eux mêmes, oh n’iront pas loin, car entretemps le pays sera devenu une poubelle, le panye fatra du reste du monde industriel….  Oserez-vous, messieurs de la presse gouvernementale, risquer votre chèque, votre job, votre position ou, qui sait, votre vie, pour dénoncer à temps comme nous avons tenté de le faire, en mars-avril, le projet qui consistait à transformer Haïti en une poubelle des villes et des usines américaines?  L’oserez-vous, messieurs de la presse officielle?»

Inter-Actualités Magazine, Repòtaj Spesyal sou Jean Rabel: Pwopriyetè Tè, Anti-Kominis, Legliz Katolik, ak Twipotaj, 16 daout 1987

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Inter-Actualités Magazine, Repòtaj Spesyal sou Jean Rabel: Pwopriyetè Tè, Anti-Kominis, Legliz Katolik, ak Twipotaj, 16 daout 1987 (1)

Inter-Actualités Magazine, Repòtaj Spesyal sou Jean Rabel: Pwopriyetè Tè, Anti-Kominis, Legliz Katolik, ak Twipotaj, 16 daout 1987 (2)

DESKRIPSYON

Twa semenn aprè masak Jean Rabel la, medya endepandan toujou entèdi nan zòn nan. Jean Dominique pale avèk Michèle Pierre-Louis (ki sot vizite zòn non kòm pati Misyon Alfa) ak agwonòm Chavanne Jean-Baptiste (fondatè Mouvman Peyizan Papay) sou ki sikònstans ak faktè ki fè masak sa posib. Pierre-Louis di li wè peyizan nan zòn Lakoma gen anpil ostilite pou Pè Jean-Marie Vincent ekip misyonè a, men li eksplike ostilite a, se rezilta yon strateji ke grandon yo jwenn pou kreye dizinyon ant peyizan yo.

Cartoon from Tèt Kole's 1989 pamphlet commemorating the Jean Rabel massacre.  Peasant farmers plan to cut down the tree of injustice and oppression with the axe of liberation.  (Source: Radio Haïti Inter paper archive)

Karikati soti nan ti liv Tèt Kole te pibliye nan 1989 pou komemore masak Jean Rabel la. (Ti liv la nan achiv papye Radio Haïti Inter)

Grandon yo fè sa paske yo wè ideyoloji ak pawòl Tèt Ansanm tap mete an kesyon strikti sosyal ki egziste deja. Grandon yo pat vle pèdi pouvwa ak tè yo te gen nan men yo, nan mitan tout chanjman ki ta ka fèt aprè Duvalier tonbe 7 fevriye 1986. Konsa yo te manipile ti peyizan yo, yo te pran moun pa yo pami ti peyizan yo, yo di yo tap redistribye tè bay yo. Grandon yo kreye yon sitiyasyon kote, daprè Jean-Baptiste, “yo fè ti chen manje ti chen, fè ti peyizan touye ti peyizan parèy yo.”  Daprè Jean-Baptiste, grandon yo, ansanm avèk setènn radyo ak manm Legliz Katolik, ap fè twipotaj gaye. Yap fè ti peyizan yo komprann ke Pè Jean-Marie se yon kominis li ye, ke kominis ap vin sezi tout tè, kay, ak pwopriyete ti peyizan yo. Gen yon gwo divizyon ki egziste andedan Legliz Katolik — ant yerachi tradisyonèl legliz la, ki reyaksyonè anpil, avèk “ti legliz” kap preche teyoloji liberasyon epi kap ankouraje ti peyizan revandike dwa yo. Daprè Jean-Baptiste, fòk legliz katolik pran responsabilite masak la. Entèvyou Jean Dominique.

Temwanyaj sou masak Fort Dimanche, 26 avril 1986 (manman viktim yo, obsèvatè dwa moun) – 1 an aprè, 26 avril 1987

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Temwanyaj sou masak Fort Dimanche, 26 avril 1986 (manman viktim yo, obsèvatè dwa moun) – 1 an aprè

Pati 1: Liliane Pierre-Paul fè yon entèvyou ak manman ak gran sè twa jèn gason ki lame touye 26 avril 1986 devan Fort Dimanche. Jou sa a te gen yon pwosesyon, yon mach ki te soti Sacre Coeur ki tap desann Fort Dimanche pou komemore evenman 26 avril 1963.

Le Nouvelliste, 26 avril 1986

Lè foul la rasanble devan Fort Dimanche, lame tire sou yo. Yo pa konnen kombyen moun ki blese, kombyen moun ki mouri. Pami sa ki mouri yo te gen Jackson Row, 26 an, ki tap travay nan Nouvelliste; Wilson Auguste, 18 an, yon etidyan nan segond; ak Wilson Micaisse, 16 an, yon etidyan nan segond. Yon ane aprè lanmò twa jèn gason yo, manman yo – ki sot nan klas popilè a, se machann kap vann anba lavil yo ye – boulvèse ak emosyonèl. Yap chèche jistis men yo pa vrèman konnen ki jan pou yo fè sa. Yo di lame ak otorite yo trete jèn gason yo kòm chen, yo pat trete yo kòm moun.

Pati 2: Temwanyaj Gary Desenclos, kap travay kòm obsèvatè nan Comité des droits de l’homme haïtien nan Beljik. Li te asiste mach 26 avril1986 kòm obsèvatè dwa moun. Li di vyolans lame te fè a te fèt preske san pwovokasyon. Menm si foul la tap fè yon ti menas, yo pat gen zam nan men yo, epi manm fanmi Benoît ak fanmi Édeline (ki te manke ekstèmine nan masak 1963 a) te gentan kalme foul la. Se te aprè foul la fin kalme, lame a komanse tire sou yo. Lame a pat kite moun ede sa ki te blese yo, nonplis.

Pou jwenn PDF Le Nouvelliste 26-27 avril 1986, klike: (1) (2) (3)

Masak Cazale: 18 an aprè, 27 mas 1987

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Masak Cazale la: 18 lane aprè, 27/3/1987

DESKRIPSYON

Liliane Pierre-Paul fè yon repòtaj soti Cazale nan 18yèm anivèsè masak ki te fèt la nan mwa de mas ak avril 1969. Yon jou avan emisyon an, Pè Jean-Bertrand Aristide fè yon mès pou komemore masak la; li tap pale de libète ak jistis. Plizyè temwen ak reskape pale emosyonèlman de sa yo te viv: makout ki tap boule kay, fè piyaj, volè, vyole jèn fi. Plizyè manm mouvman démocratique la asiste komemorasyon an, kou Jean-Claude Bajeux ki te dirèktè Centre Oecumenique des Droits de L’Homme, René Théodore ki te dirijan Parti Unifié des Communistes Haïtiens (PUCH), Gérard Pierre-Charles, Robert (Boby) Duval ki te pati Ligue des Anciens Prisonniers Politiques Haïtiens (LAPPH) and Monique Brisson.

Premye Anivèsè Asasina “Twa Flè Lespwa” nan Gonayiv, entèvyou Venel Remarais, 27 novanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Venel Remarais 27/11/86, 3 flè lespwa

DESCKIPSYON

Jounalis Venel Remarais pale ak J.J. Dominique nan premyè anivèse vyolans ki fèt 28 novanm 1985 lè solda ak makout tire sou moun ki tap manifeste. Twa timoun te mouri nan vyolans sa a, ak yon pakèt lòt moun nan popilasyon sivil la te blese.  Lè sa a Venel Remarais tap travay nan Radyo Solèy, yon estasyon katolik; an 1985, gouvènman Duvalier a te bay lòd fèmen li.

Henri Namphy, Diskou Piblik Aprè Duvalier Fin Tonbe, 25 fevriye 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Henri Namphy, Diskou Piblik Aprè Duvalier Fin Tonbe, 25 fevriye 1986

DESKRIPSYON

Jeneral Henri Namphy fè yon diskou piblik jis aprè li monte sou pouvwa nan gouvènman pwovizwa (Conseil National de Gouvernement, CNG) aprè Jean-Claude Duvalier fin tonbe. Li pale anpil sou demokrasi, ak sa pèp ayisyen an bezwen ak mande, ak objektif CNG a. Li di CNG a pral restore drapo blè ak wouj la, laprès pral gen libète, CNG pral mete aksan sou envestisman entènasyonal ak nasyonal, ap genyen kòperasyon entènasyonal, e Duvalierisme an jeneral pral dezame.

Entèvyou ak Michel Lamartinière Honorat, 10 desanm 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou ak Michel Lamartinière Honorat, 10 desanm 1971

DESKRIPSYON

Michel Lamartinière Honorat – yon entelektyèl ak misi travo piblik anba Duvalier – pale sou zèv ak lide Jean Price-Mars: konsèp haïtianité, kilti ak sivilizasyon ayisyen, metisaj rasyal ak kiltirèl, ak bovarysme collectif pa rapò ak kilti ak idantite ewopeyen. Entèvyou Jean Dominique.

Diskou Jean-Claude Duvalier, septanm 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Diskou Jean-Claude Duvalier, septanm 1971

DESKRIPSYON

Diskou Jean-Claude Duvalier nan anivèsè jou papa l te monte sou pouvwa (22 septanm 1957). Li rele sa yon “revolisyon nan pouvwa.” Li pale sou devlopman ekononomik, envestisman prive, endistriyalizasyon, ak swadizan ‘pwogrè.” Li di lap lite pou Ayiti ak vin pi otonòm pandan lap restriktire ekonomi a pou ni mache ekstèn ak mache entèn.

Diskou François Duvalier, janvye 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Diskou François Duvalier, janvye 1971

DESKRIPSYON

Diskou François Duvalier, an janvye 1971 (twa mwa avan l mouri). Li pale an detay sou sa li konsidere kòm akonplisman pandan denyè katòz an yo. Li di plant idwoelektrik ki fèt nan rivyè Pelig nan Latibonit se yon nan pi gwo reyisit rejim li.

Luckner Cambronne, Minis Enteryè – Konferans Laprès, 23 novanm 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Luckner Cambronne, Minis Enteryè – Konferans Laprès, 23 Nov. 1971

DESKRIPSYON

Luckner Cambronne, Minis Enteryè ak chèf Tonton Makout anba Duvalier, fè yon konferans laprès kote li nye akizasyon ki gen moun kap plante mariwana an Ayiti (li di pito se yon ti plant ki sanble ak mariwana) epi li deklare ke pa gen trafik dwòg an Ayiti e ke li menm li pa pwofite pèsònelman nan trafik dwòg. Cambronne di se fòt “hippie” yo; li di “le peuple haïtien est allergique a cette affaire de drogue” sòf etidyan ayisyen ki vizite lòt peyi avèk jèn ayisyen ak “cheveux longs” (stil afro). Cambronne di tou ke gouvènman Duvalier a pa arete moun pou politik.