Editoryal: Yo te konn rele m Cassandre (On m’avait appelé Cassandre)

Telechaje: On m’avait appelé Cassandre

Diznèf mwa aprè asasina Jean Dominique ak Jean Claude Louissaint, Michèle Montas ekri editoryal sa a, kote lap eksplike ki jan, an Ayiti, mouvman Lavalas ak pati opozisyon yo kontinye ap fè plizyè moso, pandan dirijan politik yo kontinye pa enterese nan sa mas pèp ayisyen an anvi osinon bezwen. Michele deklare “On l’avait appelé Cassandre,”, yon pawol an franse ki vle di, tankou Antwan Langomye, tankou divinò mitoloji grèk la, Dominique te prevwa boulvèsman politik sa a epi li denonse l; se te pou sa yo touye l pou l pa pale ankò, lè yo wè li tap pale laverite.

 « Pour certains, la solution est de briser le thermomètre pour cacher la fièvre. Assassiner un journaliste, ou faire taire un défenseur des droits et des libertés changera-t-il la donne politique? Il est évident aujourd’hui que seules ces voix critiques peuvent permettre au parti au pouvoir de se rendre compte de la proximité du précipice vers lequel des dirigeants, en folles enjambées, entrainent un pays tout entier.  Seules ces voix critiques peuvent permettre au parti au pouvoir de se sauver d’un harakiri collectif.  On l’avait appelé Cassandre. »         – Michèle Montas

Editoryal: Pouki Jean Dominique? (Pourquoi Jean Dominique?)

Telechaje: Pouki Jean Dominique?

2 zan aprè asasina Jean Dominique, pouki tout bri, pouki tout kòlè sa yo? Pouki gen tèlman moun ki soti nan tout sektè sosyete a kap egzije jistis pou jounalis la, epi kap lite kont tout kalite enpinite ?  Michèle Montas reponn kesyon sa yo, epi li bay yon ranmase sou envestigasyon ak ankèt la.  Plizyè gwoup — gwoupman peyizan, òganizasyon dwa moun, òganizasyon de baz — montre solidarite yo epi yo egzije pou leta ak sistèm lajistis la bay mwayen pou ankèt la vanse, malgre anpil baryè.  Laprès ayisyen egzije jistis tou, paske dosye Jean Dominique la reprezante yon “épée de Damoclès”, yon pikan kwenna, sou libète lapawòl an Ayiti.  2 zan aprè, yo poko di kiyès ki touye Jean Dominique ni kiyès ki peye pou yo touye Jean Dominique.

Face à l’Opinion: Rodolfo Mattarollo: Rapò OEA/ONU sou Dwa Moun an Ayiti, 11 oktòb 1999

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje:
Face à l’Opinion: Rodolfo Mattarollo: Rapò OEA/ONU sou Dwa Moun an Ayiti, 11/10/1999 (1)

Face à l’Opinion: Rodolfo Mattarollo: Rapò OEA/ONU sou Dwa Moun an Ayiti, 11/10/1999 (2)

DESKRIPSYON

Rodolfo Mattarollo pale sou yon rapò OEA/ONU sou dwa moun, jistis, ak enpinite an Ayiti aprè koudeta ak rejim brital Raoul Cédras (1991-1994). Nan ane sa yo, rejim militè a te touye, disparèt, vyole, ak tòtire yon kantite moun nou pa ka konte. Mattarollo mete aksan sou laverite, jan li nesèsè etabli ak dokimante laverite – yon bagay ki trè konplike an Ayiti, paske pi fò viktim rejim militè a te ti peyizan ki pòv ak anonim. Li di pou goumen kont enpinite an Ayiti, fòk Ayiti gen strikti jidisyè ak enstitisyon legal ki byen solid. Mattarollo pale an patikilyè sou masak Raboteau ki fèt an 1994, lè fòs militè yo te kraze patizan Aristide/Lavalas ki tap manifeste nan bidonvil Raboteau, nan Gonaïves. Mattarollo, ki te an egzil de peyi l, Ajantin, pandan rejim militè nan peyi sa a, te yon avoka, defandè dwa moun, ak Direktè Egzekitif Adjwen nan Mission Civile Internationale en Haïti (MICIVIH), ant 1996 ak 2000. Kòm anbasadè UNASUR (ki se Òganizasyon Peyi Amerik di Sid) nan peyi dAyiti, soti 2010 rive 2014, li te pote yon gwo sipò bay viktim ki te akize ansyen diktatè Jean Claude Duvalier devan lajistis.  Entèvyou Jean Dominique.

Pou plis enfòmasyon: Rodolfo Mattarollo: Rien n’a été en vain (en franse)

Face à l’Opinion: Pè Rénald Clérismé sou Premyè Anivèsè Asasina Jean-Marie Vincent, 24 dawou 1995

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje:
Face à l’Opinion: Pè Rénald Clérismé sou Premyè Anivèsè Asasina Jean-Marie Vincent, 24/8/1995 (1)
Face à l’Opinion: Pè Rénald Clérismé sou Premyè Anivèsè Asasina Jean-Marie Vincent, 24/8/1995 (2)

DESKRIPSYON

Pè Jean-Marie Vincent, yon prèt katolik ki te fonde gwoupman dwa peyizan ki rele “Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen” nan Jean Rabel, te asasine 28 daout 1994 anba rejim militè a. Nan premye anivèsè asasina Pè Jean-Marie, Jean Rénald Clérismé (ansyen prèt ak, evantyèlman, Minis Zafè Etranje an Ayiti ant 2006 ak 2008) sonje Jean-Marie Vincent, devouman li te genyen pou peyizanri a (“Jean-Marie leve ak yon renmen san limit pou peyizan yo”), angajman l nan teyoloji liberasyon ak diyite inivèsèl pou tout moun. Clérismé pale tou de devlopman ak soudevlopman, koripsyon, wòl kominote entènasyonal la an Ayiti, retou Aristide an 1994, ak okipasyon ameriken ak misyon nasyonzini ant 1994 e 1995. Clérismé di ke si nou vrèman vle respekte ak bay onè a memwa Jean-Marie Vincent, fòk nou chèche jistis pou tout viktim rejim militè a, ki gen ladan tou sa k malere, sa ki envizib, viktim nou pap janm wè yo. Entèvyou Jean Dominique.

“Tout moun ap mande jistis pou Janboul, jistis pou Izméry, jistis pou Malary, paske moun sa yo, yo te wè yo. Men yon ti malere ki nan lari a, ke msyè yo prann yo maspinen, ke yo prann yo vyole frè yo, yo vyole sè yo, yo vyole manman yo. Men moun sa yo tou, yo merite pou nou fè komemorasyon pou yo, pou nou di yo se moun tou e avèk Janboul, nou pap fè onè a Janboul si nou pa mete pwoblèm tout moun sa yo ansanm avèk komemorasyon nap fè pou li a.” – Rénald Clérismé

Face à l’Opinion: Lovinsky Pierre-Antoine sou Jistis, Enpinite ak Memwa Aprè Ane Koudeta yo, 16 desanm 1997

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje:
Face à l’Opinion: Lovinsky Pierre-Antoine sou Jistis, Enpinite ak Memwa Aprè Ane Koudeta yo, 16/12/1997 (1) Face à l’Opinion: Lovinsky Pierre-Antoine sou Jistis, Enpinite ak Memwa Aprè Ane Koudeta yo, 16/12/1997 (2)

DESKRIPSYON

Ant 1995 ak 2000, Fondasyon 30 Septanm te mennen manifestasyon cha semenn patou nan peyi a, pou mande jistis pou viktim koudeta 1991-1994. Lovinsky Pierre-Antoine – militan dwa moun, psikològ, ak fondatè Fondasyon an – eksplike batay Fondasyon an kont enpinite ak loubli, pwosesis dokimantasyon viktim yo ak temwanyaj viktim yo. Li eksplike jan yap chèche jistis ak reparasyon pou viktim masak Raboteau a ak lòt masak. Diz an aprè entèvyou sa a, Lovinsky Pierre-Antoine disparèt nan yon fason ki dwòl; yo pat janm jwenn kò a. Entèvyou Jean Dominique.

 

Se yon batay de memwa kont loubli, paske nou panse ke nou pa kapab konstwi demokrasi nou vle pou peyi a si nou di nap pase yon kou deponj sou sa k te pase a. Li enposib. Li enposib. – Lovinsky Pierre-Antoine

***

Nou kwe ke fò nou di ke travay ke nap fè a se yon travay ke nap fè pa sèlman pou moun ki te mouri yo, Se yon travay ke nap fè tou pou ke moun ki te genyen moun ki te viktim yo – pou paran viktim yo – e viktim reskape yo, yo menm menm. E tout popilasyon an, pou yo pa bliye sa k te pase a. Paske se yon gwo danje sa reprezante pou nou, pou sosyete nou, si sosyete a bliye sa k te pase a. Nou riske reviv sa ankò. E kiyès ki ka di jounen jodiya, nan peyi dAyiti, ke nou alabri de yon koudeta? Kiyès ki ka di, jounen jodiya, ke sosyete a mete de baliz pou ke koudeta pa janm kapab rive fèt nan peyi a ankò? — Lovinsky Pierre-Antoine

***

Lovinsky Pierre-Antoine: L’oubli n’est pas démocratique. Loubli se yon bagay ki ap ankouraje, se yon bagay ki an favè de bouwo yo. Lè nou bliye, se yon chèk an blan nou sinye bay bouwo yo.

Jean Dominique: Ou vle di par la, Lovinsky, ke lo viktim bliye, lo sosyete bliye, bouwo yo kapab repentire figi yo, epi yo parèt tankou tibebe ki fèk fèt devan figi nou, kom dez enosan, e ke yo kapab, avèk mask denosans sa a, yo kapab pare kò yo pou yo rekomanse. Se sa ou vle di.

Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994, 10 jiyè 1995

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994, 10/8/1995 (1)

Face à l’Opinion: Gilles Danroc sou Jistis, Lape, ak Represyon Kotidyèn anba Rejim Militè, 1991-1994 (2)

DESKRIPSYON

Gilles Danroc, yon prèt belj, ekriven, ak militan dwa moun, te responsab Komisyon Jistis ak Lape, branch dwa moun nan Legliz Katolik an Ayiti, an 1995. Nan Dossier répression au quotidien en Haiti, ki Danroc ekri avèk Daniel Roussière, gen yon analiz sou sitiyasyon represyon nan lavi moun toulejou kont popilasyon sivil la anba rejim militè Cédras ant 1991 ak 1994, sitou sou represyon de peyizan nan Latibonit/Gonayiv, sou eta de dwa, libète, jistis, rekonsilyasyon, ak lavi moun ki pi pòv yo. Danroc di sosyete ayisyen an striktire sou represyon ak laperèz menm ak tout silans ak bliye ki vin aprè.  Pou li, rekonsilyasyon ka posib sèlman si sosyete a chèche verite ak jistis. Entèvyou Jean Dominique.

“Rekonsilyason, daprè mwen menm, se lè yon sosyete gentan fè verite e ta renmen fè jistis…Yon pèp ki pa gen memwa, yo pa pèp menm. Donk si Ayiti vle gen yon avni, fò l gen yon memwa ki byen chapante, byen solid, byen klè, byen liminèz.” – Gilles Danroc

***

“Rekonsilyasyon pa ka fèt san lalwa. Lalwa — la konstitisyon — li pi wò pase pouvwa. Se pa pouvwa ki fè lalwa, se lalwa ki fè pouvwa.” — Gilles Danroc