Editoryal: Bon appétit, messieurs! 20 oktòb 1980

Telechaje: Bon appétit, messieurs! (1), Bon appétit, messieurs! (2)

Nan mwa novanm 1980, li te evidan ke rejim Jean-Claude Duvalier a tap frape opozisyon politik la, fèmen bouch laprès, epi redwi kèk libète frajil.  Libète sa yo — menm si yo te limite — te egziste paske jounalis endepandan ak militan dwa moun an Ayiti te lite pou yo soti 1977 rive 1980.  Nan epòk sa a, gouvènman Duvalier a te fè kèk konsesyon pa rapò ak dwa moun, paske gwo bayè lajan, sitou gouvènman meriken anba Prezidan Carter, mete presyon politik sou li.  Sepandan, Carter pèdi manda l nan novanm 1980;  Ronald Reagan genyen eleksyon an.  Daprè rejim Duvalier a, depi Reagan enstale nan Mezon Blanch, gouvènman ayisyen an pa ta oblije respekte dwa moun ankò.

Le Petit Samedi Soir, 17 oktòb 1980, sou arestasyon Konpè Filo. (Koleksyon Radio Haïti Inter)

Le Petit Samedi Soir, 17 oktòb 1980, sou arestasyon Konpè Filo. (Koleksyon Radio Haïti Inter)

Pandan kèk mwa anvan sa, medya endepandan an (tankou Radio Haïti, Le Petit Samedi Soir, ak lòt ti piblikasyon) tap fè repòtaj sou yon seri pwoblèm ki pat an favè rejim Duvalier a: opozisyon kont rejim nan ki tap ogmante, nouvo pati politik ak sendika, “bòtpipel” ki te chape Ayiti anba represyon ekonomik ak politik, soulèvman peyizan, koripsyon, dechè toksik, ak vyolasyon dwa moun.  Nan oktòb 1980, Le Nouveau Monde (jounal ofisyèl gouvènmantal) te pibliye yon editoryal kote yo di “le bal est fini.”  Rejim nan komanse pèsekite jounalis, arete yo, menase yo — defwa yo akize yo san rezon devan tribinal.

20 oktòb 1980, Jean Dominique te reponn ak evènman sa yo avèk yon editoryal pwofetik ki rele “Bon appétit, messieurs,” kote li prevwa sa k pral fèt si yo fèmen bouch laprès endepandan an Ayiti.

28 novanm 1980, apeprè yon mwa aprè emisyon editoryal la, rejim nan lanse yon gwo kanpay represyon kont laprès, pati politik, lidè sendika, ak militan dwa moun.  Yo arete plis ke yon douzèn jounalis Radio Haïti — gen ladan yo maspinen, epi yo egzile yo.  Estasyon an te fèmen, tout stidyo yo te kraze nèt.  Rès medya ayisyen a te rete bouch be jiska Duvalier tonbe nan 1986.

«Donc, messieurs les journalistes officiels, le pays est à vous seuls dorénavant.  Et tout sera beau, tout sera paisible, tout sera idyllique, tout sera rose et merveilleux.  Cependant les Haïtiens risquent un beau matin de se réveiller avec une odeur épouvantable, insupportable, une odeur nauséabonde, putride!  Tout surpris, on se bouchonne la narine, on se demandera, «mais que s’est-il passé?»  Comme la presse officielle ne le leur dira pas, ils iront chercher par eux mêmes, oh n’iront pas loin, car entretemps le pays sera devenu une poubelle, le panye fatra du reste du monde industriel….  Oserez-vous, messieurs de la presse gouvernementale, risquer votre chèque, votre job, votre position ou, qui sait, votre vie, pour dénoncer à temps comme nous avons tenté de le faire, en mars-avril, le projet qui consistait à transformer Haïti en une poubelle des villes et des usines américaines?  L’oserez-vous, messieurs de la presse officielle?»

Premye Anivèsè Asasina “Twa Flè Lespwa” nan Gonayiv, entèvyou Venel Remarais, 27 novanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Venel Remarais 27/11/86, 3 flè lespwa

DESCKIPSYON

Jounalis Venel Remarais pale ak J.J. Dominique nan premyè anivèse vyolans ki fèt 28 novanm 1985 lè solda ak makout tire sou moun ki tap manifeste. Twa timoun te mouri nan vyolans sa a, ak yon pakèt lòt moun nan popilasyon sivil la te blese.  Lè sa a Venel Remarais tap travay nan Radyo Solèy, yon estasyon katolik; an 1985, gouvènman Duvalier a te bay lòd fèmen li.

Henri Namphy, Diskou Piblik, 7 jen 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Henri Namphy, Diskou Piblik, 7 jen 1986

DESKRIPSYON

An mas 1986, yon mwa edmi aprè Jean-Claude Duvalier tonbe, premye Conseil National de Gouvernement (CNG) te gentan disoud, e vyolans ak dezòd gaye nan Pòtoprens. An jen 1986, Henri Namphy bay diskou sa a, kote li pale sou demokrasi, revolisyon, ak “viktwa 7 fevriyè” (dat Duvalier ale). Li di ap gen solisyon pou tout pwoblèm Ayiti yo – ap gen lòd, demokrasi, sante, edikasyon, moun pral aprann li, ap gen devlopman agrikòl ak ekonomik pou tout moun.

Henri Namphy, Diskou Piblik Aprè Duvalier Fin Tonbe, 25 fevriye 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Henri Namphy, Diskou Piblik Aprè Duvalier Fin Tonbe, 25 fevriye 1986

DESKRIPSYON

Jeneral Henri Namphy fè yon diskou piblik jis aprè li monte sou pouvwa nan gouvènman pwovizwa (Conseil National de Gouvernement, CNG) aprè Jean-Claude Duvalier fin tonbe. Li pale anpil sou demokrasi, ak sa pèp ayisyen an bezwen ak mande, ak objektif CNG a. Li di CNG a pral restore drapo blè ak wouj la, laprès pral gen libète, CNG pral mete aksan sou envestisman entènasyonal ak nasyonal, ap genyen kòperasyon entènasyonal, e Duvalierisme an jeneral pral dezame.

Diskou Jean-Claude Duvalier, septanm 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Diskou Jean-Claude Duvalier, septanm 1971

DESKRIPSYON

Diskou Jean-Claude Duvalier nan anivèsè jou papa l te monte sou pouvwa (22 septanm 1957). Li rele sa yon “revolisyon nan pouvwa.” Li pale sou devlopman ekononomik, envestisman prive, endistriyalizasyon, ak swadizan ‘pwogrè.” Li di lap lite pou Ayiti ak vin pi otonòm pandan lap restriktire ekonomi a pou ni mache ekstèn ak mache entèn.