Editoryal: Dechouke Boukman, 21 mas 1998

Nan editoryal sa a, Jean Dominique repwoche misyonè ameriken ki vin nan Ayiti pou preche levanjil ak “dechouke Boukman”  — pale Boukman mal, di ke seremoni Bwa Kayiman se te yon akò avèk Satan.  Daprè Dominique, lè misyonè sa yo eseye detwi repitsayon Boukman, se pa sèlman relijyon vodou yap kritike — se kòmsi se desann yap desann lejitimite Revolisyon Ayisyen an menm.

Dominique lonje dwèt sou lefèt ke entolerans ak pèsekisyon sa a egziste an Ayiti depi lontan, sitou nan lane 1940 yo, lè Legliz Katolik  te lanse yon gwo “kanpay anti-sipèstisyon.” Yo te kraze perestil, fòse vodouyizan renonse ak rejte relijyon an.

Menm entolerans sa a egziste pami evanjil meriken jis jounen jodiya.  Pa egzamp, nan janvye 2010, yon evanjil meriken ki rele Pat Robertson di tranblemantè a te fèt paske ayisyen te fè yon “akò avèk Satan” pou libere tèt yo anba lesklavaj franse.

Ochan pou yon nonm lib, 31 jiye 2000

Telechaje: Ochan pou yon nonm lib (1), Ochan pou yon nonm lib (2)

31 jiyè 2000 vodouyizan, jou anivèsè jounalis la, ekriven ak powèt, atis, mizisyen, chantè, vodouyizan ak zanmi rasanble, yo fè ochan piblik pou Jando.  Li gen ladan l Sosyete Gran Dra (lapriyè/chante), Emmelie Prophète (tèks), James Germain (chante), Barbara Guillaume (chante), So Kute (chante), Boulout Valcourt (chante), Faubert Bolivar (tèks René Philoctète), Samba Zao (Tintin Djo), Patricia Préval (chante), ak Beethova Obas (chante).

Entèvyou Rose-Marie Desruisseau, 22 desanm 1972

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Rose-Marie Desruisseau, 22 desanm 1972 

Rose-Marie Desruisseau, atis pent renome, pale sou eksperyans ak siyifikasyon penti pou li, sitou senbolis vodoun, imaj onirik, ak wòl seksiyalite nan tablo li yo.  Entèvyou Jean Dominique.

“J’ai commencé d’abord par les dieux de la mort, tu vois, et puis je n’ai pas trouvé la mort chez eux, j’ai trouvé la vie intense, chez eux, j’ai trouvé l’érotisme, tu vois, chez les Guédés.  Je n’ai pas trouvé la mort du tout.” – Rose-Marie Desruisseau

Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996 (1)

Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996 (2)

DESKRIPSYON

An 1975, yon ane avan l mouri, ansyen Minis Kilti franse André Malraux te vin vizite atis ayisyen yo epi li deside, nan denyè moman, pou l ajoute yon chapit antye sou mouvman Saint-Soleil la nan liv ki rele l’Intemporel. Jean-Marie Drot, sineyas ak ekriven franse, te reyalize yon seri fim sou Malraux, ki gen ladan l Le dernier voyage d’André Malraux en Haïti ou la découverte de l’art vaudou. Nan entèvyou sa a, Drot pale sou wòl maji ak sak klandesten nan imajinè ayisyen an, sou sa k rele la “nayif” oubyen “primòdyal” nan mitan etablisman atistik la ak akademism, epi sou relasyon ant la, kilti, politik ak komèsyalizasyon an jeneral. Entèvyou Jean Dominique.

Le rôle de ces peintres était de jeter des fleurs sur les blessures, sur la misère, sur le désespoir même. – Jean-Marie Drot

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actualite/evenements/programmation_dernier-voyage-andre-malraux-haiti.pdf

 

Omaj Roger Gaillard pou Carl Brouard, 4 novanm 1965

Telechaje: Omaj a Carl Brouard, pa Roger Gaillard, 4 novanm 1965

DESKRIPSYON

Istoryen ak ekriven Roger Gaillard trase karyè powèt Carl Brouard, aprè Brouard mouri an 1965. Gaillard idantifye kat etap nan karyè Brouard a. Li komanse nan premye a, etap “intimiste” la, epi li rive nan etap “indigéniste” la, ki komanse an 1927 lè Brouard ansanm ak Émile Roumer ak Jacques Roumain fonde magazin rele Revue Indigéniste. Nan epòk sa a, Brouard te ekri anpil sou fanm — fanm ki ouvriye, fanm po nwa, fanm ki sot nan mas pèp la. Twazyèm etap karyè Carl Brouard a se te etap Griots a. Nan epòk sa a, Brouard ekri anpil sou Afrik — pa yon Afrik ideyal, e imajinè, men yon Afrik ki deja gentan ravaje pa kolonyalis. Aprè sa, Gaillard pale sou katryèm etap karyè Brouard a, ant 1940 ak lanmò l, plis ke 20 an aprè. Gaillard pa konnen ki jan pou l rele peryòd sa, donk li rele l “senilité précoce.” Nan epòk sa, Brouard pat ekri anpil, e li renonse menm èv pa li. Gaillard konkli avèk admirasyon ak anpil regrèt, pou “le secret d’une vie, le sens d’une vie, l’échec d’une vie.”

“Pour parler le langage de Carl, c’est un coup de rhum qui brûle la gorge, chauffe la tête, et finalement, c’est un coup de rhum qui fait du bien.”

Selebrasyon Carl Brouard: Rankont Ekriven ak Powèt, 15 novanm 1962

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Selebrasyon Carl Brouard: Rankont Ekriven ak Powèt, 15 novanm 1962

DESKRIPSYON

Pou fete 60yèm anivèse Carl Brouard, ekriven Jean Fouchard, René Philoctète, ak Anthony Phelps te desann lakay l nan Turgeau pou diyaloge sou èv ak enspirasyon Brouard, e pou tande Brouard kap deklame tèks pa l.

Foula sou Mizik Rasin, 28 desanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Foula sou Mizik Rasin, 28 desanm 1986

DESKRIPSYON

Manm Foula, yon gwoup mizik rasin/vodou djaz trè koni nan ane 1980-1990 yo, pale sou mizik an enspirasyon. Emisyon an gen plizyè pèfòmans ladan l, tou. Chico Boyer (gita bas ak vwa), Tido Lavaud (gita ak vwa prensipal), Jean-Raymond Giglio ak Bonga Jean-Baptiste (tanbou), Thurgot Theodat (saksofòn ak pèkisyon). Entèvyou Konpè Filo.

Entèvyou ak Michel Lamartinière Honorat, 10 desanm 1971

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou ak Michel Lamartinière Honorat, 10 desanm 1971

DESKRIPSYON

Michel Lamartinière Honorat – yon entelektyèl ak misi travo piblik anba Duvalier – pale sou zèv ak lide Jean Price-Mars: konsèp haïtianité, kilti ak sivilizasyon ayisyen, metisaj rasyal ak kiltirèl, ak bovarysme collectif pa rapò ak kilti ak idantite ewopeyen. Entèvyou Jean Dominique.

Entèvyou Jean Price Mars, janvye 1969

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Jean Price Mars, 1969

DESKRIPSYON

Entèvyou kout avèk Jean Price Mars, gran ekriven, etnològ, ak diplomat, kèk semenn avan Price-Mars mouri. Yo konsidere l kòm yon nan fondatè mouvman negritid la.  Price Mars pale de chemen entelektyèl li ak enspirasyon li, sitou pa rapò ak teyori rasyal, lavi ak koutim peyizan an Ayiti, ak jan li etidye ak reprezante vodoun ayisyen kòm yon relijyon ki konplèks ak lejitim (kontreman ak sa legliz katolik ak anpil entelektyèl ayisyen tap di nan epòk la). Entèvyou Jean Dominique.