Face à l’Opinion: Senatè Samuel Madistin sou Manifestasyon Peyizan ak Koripsyon ODVA nan Latibonit, 17 avril 1996

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Senatè Samuel Madistin sou Manifestasyon Peyizan ak Koripsyon ODVA nan Latibonit, 17 avril 1996 (1)

Face à l’Opinion: Senatè Samuel Madistin sou Manifestasyon Peyizan ak Koripsyon ODVA nan Latibonit, 17 avril 1996 (2)

DESKRIPSYON

Senatè Samuel Madistin, trè fran ak kontwovèsyal, pale sou peyizan nan Latibonit kap manifeste paske yo gen pwoblèm dlo – depi 1989 kanal irigasyon an bouche. Li di se akòz de inefikasite ak koripsyon abolotcho andedan ODVA (« Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite »), Care, ak PADF – senatè a di se yon “konplo pèmanan kont le peyizan.” Li denonse Plan Nasyonal Edikasyon ak Fòmasyon (PNEF) tou, paske te gen yon program de bous pou etidyan ki pa ranfòse strikti leta ki deja egziste. Li denonse privatizasyon an jeneral, sitou kom yon kondisyon pou jwenn èd nan men Etazini. Madistin te manm pati OPL, ki a lepòk te vle di Òganizasyon Politik Lavalas. Ane aprè sa, an 1997, OPL te divòse ak Fanmi Lavalas, epi li chanje non li pou l tounen Òganizasyon Pèp kap Lite. Entèvyou Jean Dominique.

“Privatizasyon ak devlopman ekonomik se lèt ak sitwòn. Yo pa mache ansanm. Se chen ak chat. Se konviksyon pwofonn m.” – Samuel Madistin

Destriksyon Kochon Kreyòl: Caritas Eseye Ranplase Kochon Kreyòl, novanm 1986

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Reportage cochons créole/caritas Nov 86, 4ème partie

DESKRIPSYON

Repòtaj sou eliminasyon kochon kreyòl nan komansman ane 1980 yo (akòz kominote entènasyonal la te pè lapès kochon) atravè Pwogram Eliminasyon Lapès Pòsin Afrikenn ak Devlopman Elvaj Kochon (PEPPADEP), ak tout move konsekans pwogram nan te genyen pou peyizan ayisyen yo.  Lè sa a kochon yo sete labank pou fanmi peyizan yo. Preymè efò yo te fè pou ranplase kochon kreyòl yo avèk gwo kochon endistriyèl soti an Amerik di Nò (sa yo te konn rele “kochon ras amelyore”) te yon dezas, paske kochon blan yo te maladapte nan anviwònman an, epi peyizan yo pat gen mwayen pou okipe yo. Aprè sa, ONG katolik ki rele Caritas te eseye ranplase kochon kreyòl la avèk lòt kochon ki sanble avèk yo ki sot an Jamayik.