Editoryal: Dechouke Boukman, 21 mas 1998

Nan editoryal sa a, Jean Dominique repwoche misyonè ameriken ki vin nan Ayiti pou preche levanjil ak “dechouke Boukman”  — pale Boukman mal, di ke seremoni Bwa Kayiman se te yon akò avèk Satan.  Daprè Dominique, lè misyonè sa yo eseye detwi repitsayon Boukman, se pa sèlman relijyon vodou yap kritike — se kòmsi se desann yap desann lejitimite Revolisyon Ayisyen an menm.

Dominique lonje dwèt sou lefèt ke entolerans ak pèsekisyon sa a egziste an Ayiti depi lontan, sitou nan lane 1940 yo, lè Legliz Katolik  te lanse yon gwo “kanpay anti-sipèstisyon.” Yo te kraze perestil, fòse vodouyizan renonse ak rejte relijyon an.

Menm entolerans sa a egziste pami evanjil meriken jis jounen jodiya.  Pa egzamp, nan janvye 2010, yon evanjil meriken ki rele Pat Robertson di tranblemantè a te fèt paske ayisyen te fè yon “akò avèk Satan” pou libere tèt yo anba lesklavaj franse.

Ochan pou yon nonm lib, 31 jiye 2000

Telechaje: Ochan pou yon nonm lib (1), Ochan pou yon nonm lib (2)

31 jiyè 2000 vodouyizan, jou anivèsè jounalis la, ekriven ak powèt, atis, mizisyen, chantè, vodouyizan ak zanmi rasanble, yo fè ochan piblik pou Jando.  Li gen ladan l Sosyete Gran Dra (lapriyè/chante), Emmelie Prophète (tèks), James Germain (chante), Barbara Guillaume (chante), So Kute (chante), Boulout Valcourt (chante), Faubert Bolivar (tèks René Philoctète), Samba Zao (Tintin Djo), Patricia Préval (chante), ak Beethova Obas (chante).

Entèvyou Rose-Marie Desruisseau, 22 desanm 1972

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Rose-Marie Desruisseau, 22 desanm 1972 

Rose-Marie Desruisseau, atis pent renome, pale sou eksperyans ak siyifikasyon penti pou li, sitou senbolis vodoun, imaj onirik, ak wòl seksiyalite nan tablo li yo.  Entèvyou Jean Dominique.

“J’ai commencé d’abord par les dieux de la mort, tu vois, et puis je n’ai pas trouvé la mort chez eux, j’ai trouvé la vie intense, chez eux, j’ai trouvé l’érotisme, tu vois, chez les Guédés.  Je n’ai pas trouvé la mort du tout.” – Rose-Marie Desruisseau

Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996 (1)

Face à l’Opinion: Jean-Marie Drot sou André Malraux an Ayiti, 4 desanm 1996 (2)

DESKRIPSYON

An 1975, yon ane avan l mouri, ansyen Minis Kilti franse André Malraux te vin vizite atis ayisyen yo epi li deside, nan denyè moman, pou l ajoute yon chapit antye sou mouvman Saint-Soleil la nan liv ki rele l’Intemporel. Jean-Marie Drot, sineyas ak ekriven franse, te reyalize yon seri fim sou Malraux, ki gen ladan l Le dernier voyage d’André Malraux en Haïti ou la découverte de l’art vaudou. Nan entèvyou sa a, Drot pale sou wòl maji ak sak klandesten nan imajinè ayisyen an, sou sa k rele la “nayif” oubyen “primòdyal” nan mitan etablisman atistik la ak akademism, epi sou relasyon ant la, kilti, politik ak komèsyalizasyon an jeneral. Entèvyou Jean Dominique.

Le rôle de ces peintres était de jeter des fleurs sur les blessures, sur la misère, sur le désespoir même. – Jean-Marie Drot

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actualite/evenements/programmation_dernier-voyage-andre-malraux-haiti.pdf

 

Entèvyou Jean Price Mars, janvye 1969

SoundCloud Ultimate Error: Could not display your SoundCloud track - Error code (401).

Telechaje: Entèvyou Jean Price Mars, 1969

DESKRIPSYON

Entèvyou kout avèk Jean Price Mars, gran ekriven, etnològ, ak diplomat, kèk semenn avan Price-Mars mouri. Yo konsidere l kòm yon nan fondatè mouvman negritid la.  Price Mars pale de chemen entelektyèl li ak enspirasyon li, sitou pa rapò ak teyori rasyal, lavi ak koutim peyizan an Ayiti, ak jan li etidye ak reprezante vodoun ayisyen kòm yon relijyon ki konplèks ak lejitim (kontreman ak sa legliz katolik ak anpil entelektyèl ayisyen tap di nan epòk la). Entèvyou Jean Dominique.